About UsServicesClientsContact Us RUS   LAT     Enols
Privacy Policy (in Latvian)
 
 

Privātuma atruna nosaka SIA “Enols” privātuma praksi saistībā ar Jūsu privātuma aizsardzību.

SIA “Enols” pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat SIA “Enols” tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem valsts likumiem par datu aizsardzību.

SIA “Enols” nevāc nekādus Jūsu personas datus, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat. Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet, nav pieejama trešajām personām, un SIA “Enols” to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.


Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:
  • Produktu pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai;
  • Mūsu pakalpojumu reklamēšanai;
  • Personāla atlases nodrošināšanai.

Apstrādes tiesiskais pamats:
  • Datu apstrāde ir nepieciešama, lai pārdotu produktu vai sniegtu pakalpojumu.
  • Jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu turpmākai savu personas datu apstrādei, nosūtot mums pieprasījumu.
  • Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu mūsu likumiskās (leģitīmās) intereses.

Personas datu saņēmēji:

SIA Enols ietvaros piekļuve personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai.


Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Lai izpildītu šajos privātuma aizsardzības noteikumos norādītos personas datu apstrādes nolūkus, mēs glabājam personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš noteiktā datu apstrādes mērķa sasniegšanai, ja vien likumā nav paredzēts vai pieļaujams ilgāks glabāšanas periods. Glabāšanas periods dažādiem datu veidiem var atšķirties atkarībā no to apstrādes mērķa.


Piekļuve saviem personas datiem:

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu kopiju, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību, pieprasīt datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi; kā arī pieprasīt dzēst informāciju par Jums, ja nepastāv tiesisks pamats turpmākai personas datu apstrādei.


Sīkdatņu izmantošanas politika (nospiediet šeit)

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

SIA “Enols”, Reģ.Nr. 40003725017; Vīlipa iela 12-50, Rīga, LV-1083, tālrunis:28852257, elektroniskā pasta adrese: ;.
 
 
  This website or its third party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the comfortable user experience. By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies. Read more... Agree  
  Copyright © 2005-2023 Enols. All rights reserved. RUS   LAT