Par mumsPakalpojumiKlientiKontakti ENG   RUS     Enols
Jumis Semināri
Tildes Jumis

Seminārs “Kā izveidot PVN deklarāciju, pārskatus PVN1 un PVN2 sistēmā Jumis”

Semināra mērķis: izprast un apgūt PVN deklarācijas veidošanu un pārskatu PVN 1 un PVN 2 sagatavošanu sistēmā Jumis, praktiski kontējot dokumentus programmā un piesaistot tos PVN atskaitēm.
Semināra laikā dalībnieki saņems ieteikumus kā pareizi aizpildīt dokumenta un partnera kartītes laukus, ievadīs dokumentus programmā, izveidos PVN deklarāciju, pārskatus PVN1 un PVN2 šādiem darījumiem:
 • Kopējā darījumu vērtība un aprēķinātais PVN;
 • Priekšnodoklis;
 • PVN deklarācijas iesniegšana EDS.

Semināra pilna programma: www.enols.com/pvn

Seminārs “Peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances veidošana sistēmā Jumis”

Semināra mērķis: izprast un apgūt peļņas vai zaudējuma aprēķina un bilances veidošanu sistēmā Jumis, praktiski piesaistot kontus sistēmā Jumis esošajām shēmām.
Semināra laikā dalībnieki saņems ieteikumus kā pareizi un ātri sagatavot PZA par gadu, ceturksni, mēnesi vai citu periodu un sagatavot bilanci uz jebkuru datumu:
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • Bilance;
 • Praktiskā peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances sastādīšana, izmantojot mūsu datu bāzi vai ņemot līdzi savu datu bāzi vai pieslēdzoties tai attālināti.

Semināra pilna programma: www.enols.com/bilance

Seminārs “Budžeta tāmes, dimensijas, struktūrvienības sistēmā Jumis”

Semināra mērķis: izprast un apgūt vadības atskaišu sagatavošanu, grupējot ieņēmumus/izdevumus vai naudas plūsmu pa struktūrvienībām, finansējumiem, projektiem un citiem iepriekš definētiem kritērijiem, praktiski izveidojot sistēmā Jumis budžeta tāmes, atlasot noteiktam finansējumam atbilstošus datus, veidojot grāmatvedības atskaites pēc dimensijām, kā arī veidojot atskaites MS Excel pēc budžeta kodiem, struktūrvienībām, finansējuma posteņiem u.c.
Semināra laikā dalībnieki saņems ieteikumus kā struktūrvienības, projektus, finansējumus un citus kritērijus pievienot dokumentiem, grāmatojumiem, partneriem un sagatavot vadības atskaites:
 • Budžeta tāmes;
 • Dokumentu dimensiju pielietojums projektu atskaišu (sintētiskā kontu apgrozījuma, izvērstā konta apgrozījuma u.c.) sagatavošanā;
 • Budžeta kodi;
 • Budžeta pozīciju, dimensiju un budžeta kodu, kā papildus grupēšanas kritēriju, salīdzinājums un labākā risinājuma izvēle Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Semināra pilna programma: www.enols.com/vadiba

Seminārs “Debitoru un kreditoru uzskaite sistēmā Jumis”

Semināra mērķis: izprast un apgūt eiro un valūtu debitoru un kreditoru uzskaiti sistēmā Jumis, praktiski kontējot ienākošos un izejošos rēķinus un pavadzīmes, apmaksājot tos un sagatavojot pārskatus par norēķiniem programmā.
Semināra laikā dalībnieki saņems ieteikumus kā pareizi un ātri ievadīt debitoru un kreditoru dokumentus eiro un valūtā, piesaistīt tiem apmaksu un sagatavot pārskatus par savstarpējo norēķinu stāvokli:
 • Debitoru un kreditoru rēķini un pavadzīmes;
 • Ienākošie un izejošie maksājumi;
 • Apmaksas kontrole;
 • Pārskati.

Semināra pilna programma: www.enols.com/norekini

Seminārs “Kā ērti uzskaitīt pamatlīdzekļus sistēmā Jumis”

Semināra mērķis: izprast un apgūt pamatlīdzekļu uzskaiti sistēmā Jumis, praktiski veidojot pamatlīdzekļu kartītes, aprēķinot nolietojumu un veicot dažādas darbības ar tiem.
Semināra laikā dalībnieki saņems ieteikumus kā ērti veidot pamatlīdzekļu kartītes, aprēķināt nolietojumu, reģistrēt notikumus, sagrupēt pa struktūrvienībām un izmaksu veidiem, sagatavot pārskatus un salīdzināt tos ar virsgrāmatu, izdrukāt rīkojumus un aktus:
 • Pamatlīdzekļa kartīte un grāmatojumi;
 • Pamatlīdzekļa izslēgšana un grāmatojumi;
 • Pamatlīdzekļa izslēgšana un grāmatojumi;
 • Dokumentu veidlapas;
 • Pamatlīdzekļu pārskatu pieejamība vadītājam tiešsaistē Uzņēmuma vadības sistēmā.

Semināra pilna programma: www.enols.com/pl

 

Lektore: Mg.oec. Nadežda Zilbere, Jumis sertificēta speciāliste, grāmatvede - ārpakalpojumu sniedzēja.
Norises laiks un vieta: plkst. 10:00-13:00, platforma Zoom.
Izdales materiāli: dalībnieki saņems izdales materiālus ar visiem semināra piemēriem PDF-formātā.
Dalības maksa: EUR 40.00 plus PVN (cena ar PVN EUR 48.40).
Apmaksas noteikumi: Priekšapmaksa.
Papildus informācija: e-pasts: , telefons: 28852257, www.enols.com/seminars

Pieteikšanās Jumis semināriem
  Seminārs     bez PVN, €     ar PVN, €     Pieteikties      

Kā izveidot PVN deklarāciju, pārskatus PVN1 un PVN2 sistēmā Jumis
(Valoda: Latviešu, plkst. 10:00-13:00)

Online seminārs "Kā izveidot PVN deklarāciju, pārskatus PVN1 un PVN2 sistēmā Jumis" 10.10.2023, plkst. 10:00-13:00  40.00    48.40      +  
   

Peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances veidošana sistēmā Jumis
(Valoda: Latviešu, plkst. 10:00-13:00)

Online seminārs "Peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances veidošana sistēmā Jumis" 12.10.2023, plkst. 10:00-13:00  40.00    48.40      +  
   
   


SIA “Enols” negarantē reģistrāciju seminārā, jo vietu skaits ir ierobežots. Šajā gadījumā jūs saņemsiet atteikuma vēstuli uz jūsu noradīto e-pasta adresi.
Ja jums radās problēmas ar pasūtījumu internetā, lūdzu, sazināties ar mūsu Jumis sertificēto speciālistu pa tālruni 28852257 vai e-pastu .
 
 
  Autortiesības pieder © 2005-2023 Enols. Visas tiesības aizsargātas. ENG   RUS