Par mumsPakalpojumiKlientiKontakti ENG   RUS     Enols
Grāmatvedības pakalpojumi
 
Ko mēs varam izdarīt?
Enols veic Latvijā reģistrēto uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanu.
Mūsu speciālisti savlaicīgi, precīzi un uzskatāmi sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedību, aprēķinās nodokļus un konsultēs grāmatvedības un nodokļu jautājumos, kā arī sagatavos un iesniegs visas nepieciešamas atskaites valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts pārvaldes institūcijām. Katru mēnesi sagatavojam vadības atskaites finansiālā stāvokļa novērtēšanai.

Kāpēc Jums ir izdevīgi sadarboties ar mums?
 • Mums ir individuālā pieeja katram klientam.
 • Mums ir zināšanas un pieredze grāmatvedības kārtošanā un pārskatu sagatavošanā.
 • Mēs pārstāvēsim Jūsu intereses Valsts Ieņēmumu dienestā, Statistikas pārvaldē un citās valsts institūcijās.
 • Mēs regulāri sekojam izmaiņām grāmatvedības un nodokļu likumdošanā.
 • Mums ir datorizētā grāmatvedība un lietvedība atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
 • Mēs esam mobilie un izbraucam arī pie klienta.
 • Jums ne par ko no augstāk minētā nav jāmaksā atsevišķi.

Ko mēs piedāvājam?
 • Uzņēmuma uzskaites politikas, kontu plāna izstrāde, ņemot vērā tā specifiku.
 • Pavadzīmju un rēķinu uzskaite. Preču uzskaite. Pārskati par preču kustību un apgrozījumu. Pavadzīmju reģistrācijas žurnāls.
 • Kreditoru un debitoru uzskaite. Apmaksas termiņu kontrole. Savstarpējo norēķinu stāvoklis uz jebkuru datumu pēc klienta pieprasījuma.
 • Bezskaidrās naudas uzskaite. Bankas izrakstu apstrāde. Maksājuma uzdevumu sagatavošana.
 • Skaidrās naudas uzskaite. Kases ieņēmumu un izdevumu orderu apstrāde. Kases grāmata.
 • Avansa norēķinu personu dokumentu uzskaite, komandējumi. Atskaites par avansa norēķiniem.
 • Uzņēmuma kadru uzskaite. Darba laika uzskaites tabeles. Darba algas un nodokļu aprēķins.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķins finanšu grāmatvedībā un nodokļiem.
 • Līzingu, kredītu un kredītlīniju apkalpošanai nepieciešamo atskaišu sagatavošana un iesniegšana.
 • Ikmēneša, ceturkšņa, gada atskaišu un pārskatu sagatavošana un iesniegšana administrējošās institūcijās.
 • Gada pārskata sagatavošana (peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, gada pārskata pielikums, zvērinātā revidenta ziņojums).
 • Finanšu atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai, īpašniekiem (operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins, debitoru un kreditoru atskaite u.c.).
 • Iespējams apmācīt uzņēmuma personālu atsevišķu grāmatvedības procesu nodrošināšanai uz vietas uzņēmumā.
 • Grāmatvedības dokumentācijas sakārtošana par iepriekšējiem periodiem.
 • Konsultācijas grāmatvedības organizācijas un kārtošanas, kā arī nodokļu likumdošanas jautājumos. Nodokļu optimizācija.
 • Sistēmas Jumis pārdošana, uzstādīšana un apkalpošana.

Mūsu sadarbības veidi ar klientiem
 • Pilna vai daļējā grāmatvedības apkalpošana mūsu birojā
 • Grāmatvedības kārtošana klienta birojā
 • Galvenā grāmatveža un nodokļu konsultanta pakalpojumi

Mūsu cenas
Pakalpojumu mēneša cena tiek noteikta individuāli katram klientam pēc neto apgrozījuma, pirmdokumentu, darbinieku, pamatlīdzekļu un nepieciešamo atskaišu skaita. Fiksētu mēneša maksu piedāvājam klientiem ar aptuveni vienādiem dokumentiem pa mēnešiem, klientiem ar maināmo dokumentu skaitu cena tiek veidota no fiksētas daļas un maināmas atkarībā no dokumentu skaita.

Ja Jūs esat ieinteresēti grāmatvedības pakalpojumos, lūdzu, sazināties ar mums pa tālruni 2-8852257 vai e-pastu .
 
 
  Autortiesības pieder © 2005-2023 Enols. Visas tiesības aizsargātas. ENG   RUS